16 november 2012, kl 09:00

Lukas kopplar ihop brist på bön med missmod

Bristande kommunikation är den vanligaste orsaken till att mänskliga relationer tar slut. Det är på samma sätt med vår Gudsrelation. Utan bön, vars innersta väsen är en tvåvägskommunikation, tynar vår relation med honom bort.

Att vara ständigt bedjande betyder inte att vi ska gå runt och mumla böner hela tiden, det handlar istället om att vara inom hörhåll för varandra. Om jag oavbrutet skulle prata med min fru utan att låta henne få en syl i vädret skulle vi ha en dålig kommunikation, även om jag faktiskt sade många ord. På samma sätt om jag aldrig sade någonting eller inte svarade henne skulle vi också kommunicera dåligt, det handlar om ett samspel, engagemang och lyhördhet.

Lukas som ofta betonar bönen i sitt evangelium kopplar ihop bristen på bön med missmod och uppgivenhet (se Luk 18:1). Han säger att det är nödvändigt att be, dvs. både lyssna in Gud och tala till honom, för att inte tappa modet. Sedan följer en liknelse om en orättfärdig domare och en änka som tjatar för att få rätt i sin sak. Det svenska ordet ”liknelse” kan leda oss i tanken till att vi ”liknar” Gud med den orättfärdige domaren och vi är som änkan som måste tjata på Gud, men det grekiska ordet för liknelse betyder också illustration eller kontrast.

Denna liknelse är inte en jämförelse där Gud är som den orättfärdige domaren som änkan måste tjata och hota, utan en kontrast - Hur mycket mer ska inte en rättfärdig kärleksfull Gud ge bönesvar till sina barn om till och med en orättfärdig domare ger med sig. Vilken underbar bild!


Denna text har också publiserats i Världen Idag, fredagen 16 nov 2012.

 

Jonas Bergsten, 16 november 2012

Skriv ut / Dela
linje

02 november 2012, kl 11:08

The Message Bible - nu översatt till svenska!

För tio år sedan kom en ny engelsk bibelöversättning ut - the Message. Idag, tio år senare har NT blivit översatt till Svenska! Det är en välsignelse för ett land att ha flera olika översättningar. Även om språket i "the Message" är väldigt vardagligt och fritt så ligger det väldigt nära grundtextens betydelse.

Eugene Peterson som bor i Colorado Springs i USA undervisade unga teologer i hebreiska och nytestamentlig grekiska i många år innan han blev pastor. The Message började växa fram i församlingsarbetet, och efter 30 år tog den form som en ny bibelöversättning och kom ut 2002 i USA. Den har spridits över hela den engelskspråkiga världen och blivit väldigt uppskattad eftersom den lyfter fram bibelns budskap på ett fräscht sätt!

Här är ett exempel från Paulus första brev till korinthierna:

Kärleken ger aldrig upp.
Kärleken bryr sig mer om andra än om sig själv.
Kärleken vill inte åt det den inte har.
Kärleken spänner sig inte.
Den gör sig inte märkvärdig.
Den tränger sig inte på.
Den tränger sig inte före.
Den håller inte på att gå upp i limningen.
Den håller inte räkning på andras fel.
Den har inget till övers för orättvisan,
men den firar när sanningen segrar,
står upp i alla väder,
litar på Gud i alla lägen,
ser det ljusa i alla situationer,
ger sig aldrig någonsin
utan kämpar in i det sista.

 

Jonas Bergsten, 02 november 2012

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


  1. Parenteser i texten
  2. Hakklamrar i texten
  3. Lättläst layout
  4. Positiva rubriker!
  5. Många verbformer
  6. Vågar översätta allt
  7. Hebreiska tecken
  8. Bilder
  9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här