31 juli 2012, kl 10:08

Jesus är det centrala - då är vi i balans

Igår åkte jag förbi verkstaden och balanserade hjulen. En liten obalans i ett av framdäcken gjorde att hela bilen skakade i vissa hastigheter. Tänk att ett par vikter på rätt plats av en duktig bilmekaniker kan göra så att bilen känns som ny!

Det är på samma sätt med våra liv, är det obalans så blir vår tillvaro skakig. Jesus är det centrala, utan honom så finns det inget att balansera vårt liv runt. Utan Jesus som ett nav och en fast punkt är vi hopplöst förlorade.

Att bli frälst är otroligt enkelt, i Romarbrevet 10:9 står det att om man - tror och bekänner Jesus - så är man frälst! Det står inte att man måste be en speciell bön, förstå allt, utan det handlar om att man i sitt hjärta tror att det finns något mer än det vi bara ser för våra fysiska ögon, att det finns en Gud. Bekännelse handlar om att man säger något. När man gick i lågstadiet kunde det hända att man frågade chans på någon tjej som man tyckte om. Det hjälpte ju inte att bara känna något inom sig, man var tvungen att faktiskt fråga henne om det skulle bli något. Det är på samma sätt med Jesus, men med den skillnaden att Jesus är den som först frågade efter dig!

När man tagit emot Jesus är det början på en resa tillsammans med honom. Nu finns det en absolut sanning – personen Jesus, som vill det bästa för oss.

Bibeln talar om att man även som kristen behöver justera och korrigera i sitt liv. I Hebreerbrevet 12:1 står det: ”låt oss lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt”. Ordet synd betyder i grundtexten ”att missa målet”. Synd är det som gör att det blir obalans i våra liv. Det är som en tyngd som gör att vi till sist stannar av och missar målet med livet – som är gemenskap med Jesus.

I Matt 11 :28-30 står det ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Ett ok var tillverkat av trä och lades på halsarna på två oxar som drog en plog eller vagn. Bildligt talat symboliserar ett ok tjänande. Det var vanligt att man kopplade ihop en erfaren oxe med ett yngre djur. Här liknas Jesus med den erfarna "dragaren" som tar den stora bördan på sig. Jesus inbjuder oss att inte själva slita och arbeta utan frivilligt gå in under hans ok, tjäna och lyda honom, och på så vis koppla ihop oss med honom.

Då förändras allt och vi kan frimodigt säga: ”allt är möjligt tillsammans med Gud” Mark 10:27

Jonas Bergsten, 31 juli 2012

Skriv ut / Dela
linje

15 juli 2012, kl 18:52

En hälsning och uppmuntran till församlingarna

Den sista församlingen av de sju som får en hälsning i Bibelns sista brev är Laodikeia, hälsningen gällde den församlingen där och då men är också en hälsning som är aktuell för oss idag. Jesu nåd och önskan att alla ska omvända sig blir så uppenbar i den här passagen, efter varningen att Jesus faktiskt kommer att "spy ut" en ljum församling kommer ett löfte, att om vi omvänder oss från vår likgiltighet kommer vi att få regera tillsammans med Jesus!

Läs Upp 3:14-22




Jonas Bergsten, 15 juli 2012

Skriv ut / Dela
linje

Översättarblogg



Jonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS





Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


  1. Parenteser i texten
  2. Hakklamrar i texten
  3. Lättläst layout
  4. Positiva rubriker!
  5. Många verbformer
  6. Vågar översätta allt
  7. Hebreiska tecken
  8. Bilder
  9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.



Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här