23 januari 2012, kl 10:53

När porten till Guds ord öppnas

Det går att läsa Guds ord och tycka det är fint, vackert, poetiskt, osv. Men om vi inte förstår vad det innebär så kan vi inte ta del av dess enorma kraft. Hela Psalm 119 handlar om Guds ord och här finns många nycklar till hur vi ska förhålla oss till ordet. Vers 130 ger målar upp en fantastisk bild.

Läs Ps 119:130
Vår bön med arbetet med Svenska Kärnbibeln är att porten till Guds ord ska ska få öppnas upp, och Guds ljus ska få lysa.

Jonas Bergsten, 23 januari 2012

Skriv ut / Dela
linje

21 januari 2012, kl 13:59

Är du på rätt plats?

Det är så viktigt att vi är på rätt plats i rätt tid. Vi människor tenderar ofta att falla in i tidigare mönster och göra samma sak som vi alltid gjort, så det är viktigt att vi vågar fråga den helige Ande efter vägledning så vi är exakt där Gud vill ha oss just nu.

Att Europa nåddes av evangeliet under Paulus andra missionsresa är ett resultat av lyhördhet och att han vågade ändra sina egna planer. I Apg 16:6-10 hindrade den helige Ande Paulus och hans missionsteam flera gånger att resa dit de först tänkt, men under en natt i bön förstår de att de ska västerut till Makedonien, och Europa nås av evangeliet för första gången!

När Paulus några år senare skriver till den unga församlingen i staden Thessalonike (som var den viktigaste och största staden i Makedonien) skickar han också med böneämnen. Han skriver: ”Be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er” (2 Thess 3:1).

Det grekiska ordet ”trecho” används här och betyder att ”springa snabbt”. I detta sammanhang kan ordet ”äras” även översättas ”att triumfera och segra”. Guds ord liknas vid en sprinterlöpare som vinner segerkransen. Den grekiska verbformen uttrycker inte en enstaka seger utan ett kontinuerligt triumftåg. Vi ska be att Guds ord får vinna seger efter seger på alla områden i vårt liv och i vårt samhälle!

Paulus ber vidare i nästa vers ”att vi förskonas från vettlösa och onda människor”.

 1. Den första gruppen som vi ska bevaras från är vettlösa människor. På grekiska är ”topos” plats eller område, och här används ordet ”a-topos” som ordagrant betyder ”fel plats”. Vi ska alltså be att människor som idag sitter på fel plats och positioner flyttas så att ett skifte sker. Detta böneämne behöver också bli personligt för dig och mig. Är jag på rätt plats just nu där Gud vill ha mig?

 2. Den andra gruppen som vi ska be att vi bevaras från är ”onda människor”, dessa är människor som aktivt verkar för att hindra evangeliet att spridas.

 

Jonas Bergsten, 21 januari 2012

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


 1. Parenteser i texten
 2. Hakklamrar i texten
 3. Lättläst layout
 4. Positiva rubriker!
 5. Många verbformer
 6. Vågar översätta allt
 7. Hebreiska tecken
 8. Bilder
 9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här