25 december 2011, kl 21:09

Gud är vår tillflykt och vår starkhet

Annandagens texter ger hopp. Psalm 46 börjar med "Gud är vår tillflykt och vår starkhet, han är verkligen vår hjälpare i svåra tider." I titeln på denna psalm, som ingår i de föreslagna texterna för annandagen, står det i inledningen att den är skriven för "alamot", som betyder jungfrur. Det syftar antagligen på en musikstil, och kanske är psalmen skriven för att sjungas av en tonårskör av flickor.

Läs Psalm 46:1-8
Jonas Bergsten, 25 december 2011

Skriv ut / Dela
linje

24 december 2011, kl 14:01

Julevangeliet

Det är fantastiskt att över hela vår jord firas den största händelsen som hänt - att Jesus kom till jorden, han som är mänsklighetens hopp.

Läs Luk 2:1-20
Här är Julevangeliet i Svenska Kärnbibelns översättning.

Jonas Bergsten, 24 december 2011

Skriv ut / Dela
linje

18 december 2011, kl 22:07

Julnatten - Hur det egentligen gick till?

Hur gick det till när Jesus föddes? Var det som julkrubbor och julspel förmedlar historien då vise män, herdar och änglar trängs i ett litet stall samma natt då Jesus föddes? Jag har läst en bra bok "Jesus Through Middle Eastern Eyes" av Kenneth Bailey som har ger en hel del bakgrundsfakta till julevangeliet. Det är intressant att läsa vad en person som levt stora delar av sitt liv i dessa områden och kan kulturen skriver.

Tony Larson, översättare på Folkbibeln, skrev förra året en bra artikel utifrån denna bok:

Julnatten - Hur det egentligen gick till? 


Jonas Bergsten, 18 december 2011

Skriv ut / Dela
linje

02 december 2011, kl 20:00

Artikel i tidningen Världen idag

För en tid sedan fick jag förfrågan att skriva en text till sista sidan i Världen Idag på temat bön och media. Just sista sidan på tidningen publiceras inte på nätet så här kommer är hela texten:

Hur ska man be för media? Är inte media något neutralt som opartiskt rapporterar det som sker?

Till viss del stämmer detta. En apatisk förvärldsligad kyrka utan Guds kraft är ointressant, medan en levande församling där människor blir förvandlade och helade kommer att väcka medias intresse. Väckelserna i Wales och Azusa street berörde hela världen, orsaken var först och främst det personliga vittnesbörden från människor som fått uppleva den Helige Andes kraft, men sekulär media hjälpte också till genom att under nästan två års tid ha detta som förstasidesnyheter.

Jesus är tydlig med att man inte kan vara neutral i andliga frågor. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar (Luk 11:23). En journalists inställning till kristna ideal avspeglar hur en artikel skrivs, vilka ämnen man väljer att skriva om eller inte ens väljer att ta upp.

Idag håller makten på att förflyttas från de traditionella medierna till de sociala medierna. Jag berättade i somras för en äldre kristen vän om hur ungdomarna idag använder facebook för att kommunicera med varandra. Jag fick berätta hur en av ungdomarna i kyrkan nyligen skrivit att han fått varit med och be för två personer som blev helade, och alla deras klasskompisar hade läst om det. Min äldre vän blev lyrisk och utbrast "Vad lätt det är att vittna nu - tänk om detta funnits på min tid"!

 1. Be att journalister, reportrar och ansvariga utgivare får ett personligt möte med Jesus.

 2. Be om frimodighet för alla kristna som bloggar och skriver på facebook, att det kristna livet blir en naturlig del av vardagen och inte bara något privat.

 3. Be att kyrkorna får ligga i framkant i den tekniska utvecklingen och använda media på bästa sätt.
Jonas Bergsten, 02 december 2011

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


 1. Parenteser i texten
 2. Hakklamrar i texten
 3. Lättläst layout
 4. Positiva rubriker!
 5. Många verbformer
 6. Vågar översätta allt
 7. Hebreiska tecken
 8. Bilder
 9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här