26 juli 2011, kl 08:20

Om den djävulska massakern i Norge

Ingen kan vara oberörd av det ondskefulla som hänt i Norge fredagen den 22 juli. Många frågar sig hur detta kunde ske? Hur kan en god Gud tillåta detta? Jag hörde någon säga att "Gud har nog någon mening med detta som hände i Norge". Nej, det finns inget gott i detta som har skett, detta var ett djävulskt dåd och inget som Gud står bakom, Han gråter med alla som sörjer. Däremot kan Gud som är alltigenom god, vända även den mest ondskefulla händelse till något gott.

Det är viktigt att veta att den här världen ligger i djävulens våld. Han är den som stjäl och slaktar och förgör, men Jesus har kommit för att ge liv (John 10:10). Gud har all makt och är allsmäktig. Han har en god vilja för alla människor, men Guds vilja sker inte automatiskt på vår jord. Gud vill ju att alla människor ska komma till honom (2 Pet 3:9), men trots detta blir inte alla frälsta. Människan har en fri vilja som Gud inte sätter sig över. I bönen Fader vår lär ju Jesus oss att be att "låt din vilja ske här på jorden som i himlen". Om Guds vilja alltid skedde, skulle vi inte behöva be så.

 

Vad säger Jesus?

Vid ett tillfälle i Luk 13 berättas det om hur några personer kommer till Jesus med nyheter om en hemsk massaker som skett i Jerusalem. Pilatus har låtit sina soldater döda flera Galiléer medan de var där för att tillbe. Inte nog med att de hade blivit avrättade, deras blod blandades med offerdjuren. Man kan tänka sig att de som just fått höra den här nyheten var skärrade. Nu kom man till Jesus och ville fråga honom om det som hänt.

De som berättade om nyheten för Jesus verkade anta att dessa galiléer nog hade gjort något ont så att det var Guds dom över dem, att de var värre syndare än andra. Även idag ställer människor liknande frågor. Gud, hade dessa människor i Norge gjort något speciellt för att Gud inte skulle vaka över dem? Gud hur kunde du tillåta detta att ske?
 
När Jesus svarar dem som kom till honom så lyfter han frågan till ett högre plan. Han svarar på deras fråga, men vänder sedan perspektiv och fokuserar på de som ställde frågan.
 
Jesus sa till dem: Menar ni att dessa galiléer var värre syndare än alla andra galiléer eftersom de fick lida så? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er ska även ni gå förlorade. Eller de arton som tornet i Siloam störtade ner över och dödade, menar ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem?  Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er ska även ni gå förlorade. (Luk 13:2-5)
 
I Jesu svar nämner han också en katastrof som hade hänt tidigare i Jerusalem. Ett vattentorn hade rasat och arton människor hade dött. För vi över frågorna och Jesu svar till dagens händelser så skulle det kunna låta så här:

 • Var de som dog elfte september när tornen rasade värre syndare än andra? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er ska även ni gå förlorade.
 • Var de som dog i jordbävningen och tsunamin i Japan värre syndare än andra? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er ska även ni gå förlorade.
 • Var de som dödades i Norge värre syndare än andra? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er ska även ni gå förlorade.

 
Det finns ibland religiösa människor som ser katastrofer och händelser som Guds dom över en nation, andra tänker att det var oskyldiga människor som råkade vara på fel plats vid fel tidpunkt. Jesus säger varken att de var skyldiga eller oskyldiga utan fokuserar på det faktum att utan Gud är alla människor förlorade.
 
Vi ser här att anledningen till att någon faller offer för antingen ett vansinnes dåd utfört av en ondskefull person eller en olycksändelse inte beror på någon speciell personlig synd. Istället uppmanar Jesus de som ställde frågan att själva rannsaka sig och omvända sig. Ingen vet när ens dagar här på jorden tar slut, men alla människor kommer en dag att dö och ställas inför Gud och då gäller det att ha det rätt ställt med Jesus.

 

Gud vill inte att någon ska gå förlorad

I Rom 3:10-13 står det "Det finns ingen rättfärdig, inte en enda. Det finns ingen som förstår. Det finns ingen som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit moraliskt förfallna. Det finns ingen som gör gott, det finns inte en enda."
 
Så illa är det, men Guds hjärta och längtan är att människan ska komma till honom: "Men så sant jag lever, säger Herren Gud, jag gläder mig inte åt att se någon enda ogudaktig dö. Jag vill att den ogudaktige vänder om från sin onda väg, så att han får leva.", Hes 33:11.
 
Precis innan man kom med nyheten om massakern i Jerusalem hade Jesus berättat en liknelse om en rik man som allt gick bra för. Han fick så stora skördar att planerade att riva ner sina lador och bygga ännu större, sedan skulle han ta det lugnt, äta, dricka och njuta av livet. Men samma natt dog mannen och alla hans planer med honom. Slutsatsen Jesus drar var att den här mannen var rik här på jorden men fattig inför Gud. (se Luk 12:16-21)
 
Vi vet inte när vårt liv här på jorden tar slut. Omvändelse är att vända sig mot Jesus. Det grekiska ordet för omvändelse är "metanoia". Ordagrant betyder det att "ändra sitt tankesätt". Det är att ta ett avgörande beslut som ändrar inriktning på sitt liv.
 
Omvändelse är väldigt enkelt, man vänder sig om mot Jesus, tror på honom och tar emot honom som sin frälsare. Då blir man förlåten all sin synd och börjar sin vandring med honom på livets väg. Den dag då jordelivet tar slut, då fortsätter livet tillsammans med Jesus i himlen.

 

All trösts Gud

Lov och pris till vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 2 Kor 1:3-4
 
Vi sörjer med de som sörjer i Norge, och ber att de ska finna tröst i Gud. Jesus är världens hopp, och i honom finns all tröst.

Jonas Bergsten, 26 juli 2011

Skriv ut / Dela
linje

11 juli 2011, kl 21:08

Ordet alef-tav i Gamla testamentet

I Gamla testamentet finns det ett litet ord som består av två bokstäver, alef och tav. Det är den första och sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Skulle man översätta det till svenska blir det ”aö”. Ordet har ingen egentlig mening och fungerar som en preposition i hebreiskan och översätts därför inte i svenska eller engelska biblar. Däremot översatt till grekiska så blir det alfa och omega, den första och den sista och då hittar man en väldigt intressant koppling. Just alfa och omega är ju en välkänd titel på Jesus Nya testamentet, se tex Upp 1:8.

Detta lilla ord, alef-tav återfinns första gången i Bibelns första vers. Där står det:

    I begynnelsen skapade Gud [alef-tav] himmel och jord.

Hela meningen består av totalt sju hebreiska ord. Som ord nummer fyra, i mitten på meningen, finns detta lilla ord alef-tav.

Tänk att redan i Bibelns första mening så finns en referens till alfa och omega, den första och den sista, början och slutet. Jesus har den centrala platsen, han är Gud!

Det hebreiska alfabetet har totalt tjugotvå bokstäver, och just i denna mening så finns alla dessa representerade i exakt sju ord. Talet tjugotvå står för lidande och talet sju för harmoni och fulländning. Även om man inte ska dra för stora växlar på talsymbolik så är det väldigt intressant att dessa siffror finns med här och också pekar på Jesus.

Ordet alef-tav finns 286 gånger i Gamla testamentet (det ingår även i andra hebreiska ord och finns då i sju tusen versar). Det är extra intressant att se var detta lilla oöversatta ord ingår, och många av dessa 286 ställen är just profetiorna om Jesus, vilket är förstärker och förtydligar ännu mer att det är en profetia om Jesus. Här är två exempel:

 • Sak 12:10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig alef-tav (den förste och den siste, alfa och omega) som de har genomborrat…
 • Hes 34:23 Jag ska resa upp en herde över dem, och han ska föda dem, nämligen min tjänare alef-tav David…

Svenska Kärnbibeln tar med detta lilla ord ”alef-tav” och skriver även en liten förklaring ”den förste och den siste, alfa och omega”, på de ställen där ordet finns med i grundtexten.

Jonas Bergsten, 11 juli 2011

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


 1. Parenteser i texten
 2. Hakklamrar i texten
 3. Lättläst layout
 4. Positiva rubriker!
 5. Många verbformer
 6. Vågar översätta allt
 7. Hebreiska tecken
 8. Bilder
 9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här