29 januari 2011, kl 15:42

Fel i bibelöversättningar...

Just nu håller vi på och korrekturläser de delar av svenska kärnbibeln som ska ges ut i höst. Det är en viktig del i översättningsarbetet. Genom tiderna har det smugit sig in fel i bibelöversättningar, nedan är några av de mest kända!

”Jesus Church”-bibeln
I 1598 års utgåva av Geneva Bibeln stod det “in his son Jesus Church”, istället för “in his son Jesus Christ” i John 5:20


Dårens bibel
I en utgåva av Bibeln från 1600-talet i england stod det:
“The fool hath said in his heart, there is a God”, istället för:
“The fool hath said in his heart, there is no God”.

Utgivaren fick böta 3000 pund för detta fel och alla kopior togs in och förstördes.


Printer-bibeln
Bland de första utgåvorna av den engelska bibeln KJV stod det i 1612 års upplaga: “Printers (istället för ‘Princes’) have persecuted me without cause.” i Psalm 119:161.


Den onda bibeln
I en senare utgåva av KJV 1631 råkade det lilla ordet “not” falla bort i det sjunde budordet så det stod "Du skall begå äktenskapsbrott." Denna typ av misstag ändrar drastiskt innebörden på Guds bud.


"Inga mirakel"-bibeln
1658 råkade istället ett “no” läggas till så att i Joh 7:31 stod det: “will he do no miracles” istället för “do more miracles.”


Vinäger-bibeln
I en rubrik 1717 års utgåva av KJV stod det: “The Parable of the Vinegar” istället för “Vineyard”.

"Betala för fred"-bibeln
I den första utgåvan av ”The Jerusalem Bible” stod det i Psalm 122:6: “pay for peace” instead of ‘pray for peace.”

 

Ingen översättning är helt perfekt, det kan bli mer eller mindra fel i översättningar, dock är originaltexten inspirerad av Gud och felfri. Det finns vissa variationer i de kopior av orginaltexten som man har hittat, men jämfört med annan litteratur från denna tid så är det enormt få skillnader.

Som exempel kan nämnas att när man för hand kopierade gamla testamentet använde man sig av kontroll-system. Eftersom de hebreiska tecknen också är siffor kunde man räkna ut summa per rad och sida och på så vis hitta fel, och då tog man bort hela den skrift-rullen. Det är lite liknande som våra OCR nummer som har en kontrollsiffra som förhindrar att vi råkar skriva fel nummer när vi betalar räkningar via internet idag!

Det intressanta är att både grekiskan och hebreiskan som bibeln är skriven på från början är väldigt rika språk. När man översätter är det som om man tar en högupplöst bild som man konverterar till ett annat format, det är ofrånkomligt att man tappar visst innehåll i konverteringen. Dock så går det inte att missa vad bilden föreställer. Guds kärlek till mänskligheten, frälsningen osv.

Det är bra med många olika översättningar som använder olika metoder, ju fler versioner man läser desto tydligare framträder originalbilden.

Jonas Bergsten, 29 januari 2011

Skriv ut / Dela
linje

15 januari 2011, kl 08:19

Paulus blir exalterad och skriver långa meningar!

I Efesierbrevet är nästan hela första kapitlet en enda mening. En svensklärare skulle se rött och säga - Paulus, du måste använda punkt och göra kortare meningar! Men det finns en anledning till dessa "grammatiska fel". Har du mött någon person som blivit så engagerad i det hon ska berätta att hon knappt kan bärga sig? Det exakt samma sak som händer här, Paulus börjar skriva och blir så engagerad och överväldigad att orden bara flödar på!

Vad är det som Paulus blir så exalterad i att han bryter mot skrivreglerna? Jo, det handlar om vad Jesus har gjort. Hur redan innan jordens grund var lagd tänkte han i kärlek på varenda människa, planerade för vår befrielse från synd, vårt helande och hur har förberett för en evighet tillsammans med Gud osv.

 1. Den första bönen handlar om vad Jesus har gjort (Ef 1:4-11).
 2. Den andra bönen är en bön om hur nu detta ska förverkligas i den kristnes liv så att det blir Guds fullhet på alla områden (Ef 3:14-21).

Vi ska bara kort titta lite på den andra bönen, som är en enda mening lång på hela sju versar i grundtexten. Den börjar med lovprisning och avslutas tacksägelse - vilket är en bra mall när man ber! Mitt i kommer själva bönen som handlar om stegen för att en kristen ska bli helt uppfylld av Kristus.

Bönen delas i tre delar med ett litet grekiskt ord, "hina". Detta ord kan översättas "så att", eller "detta resulterar i". Detta betyder att varje del hänger ihop och ger nästa del som resultat av det första. Delar man upp bönen så blir det följande tre delar:

1) Styrka i er inre människa, v16-17

Den första delen handlar om att Gud ska ge oss kraft så att vi blir styrkta i vår inre människa genom hans Ande. Det är där allt börjar, att vi får ta emot Guds kraft från Guds Ande genom vår ande. När vi gör det bor och lever Jesus i varje kristen människa.

När detta sker, resulterar det i nästa steg som är:

2) Förstå hur stor Guds kärlek är, V18-19a

När vi blir styrka i vår ande börjar vi tillsammans med alla kristna förstå bredden, längden, höjden och djupet i Guds kärlek.

När vi blir rotade och grundade i hans kärlek så leder det till nästa steg som är själva cresendot i denna bön:

3) Att bli fullständig fylld med Guds fullhet, v19b

När vi börjar förstå Guds kärlek till oss och till hela mänskligheten så börjar vi bli fyllda med Guds fullhet.

 

Läs hela bönen här i Svenska Kärnbibelns översättning.

 

 

Jonas Bergsten, 15 januari 2011

Skriv ut / Dela
linje

04 januari 2011, kl 10:59

Jag önskar mod att be de stora bönerna

Strax innan jul fick jag frågan från den kristna portalen Crossnet om vad min önskelista var inför det nya året. Ja, vad skulle du önska dig, jag funderade en tid och skrev sedan ner min bön inför det nya året.

Läs krönikan här på crossnet.se.

 

Jonas Bergsten, 04 januari 2011

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


 1. Parenteser i texten
 2. Hakklamrar i texten
 3. Lättläst layout
 4. Positiva rubriker!
 5. Många verbformer
 6. Vågar översätta allt
 7. Hebreiska tecken
 8. Bilder
 9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här