22 december 2010, kl 11:10

Det är vishet att tillbe Jesus

Anledningen till att de vise männen kallas visa är att de sökte efter Jesus och när de fann Honom böjde sig och tillbad Honom. Det är vishet att tillbe och lova Gud.

I Matt 2:11 kan man läsa hur de vise männen "gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra."

I samma mening som det står att de böjde sig så står det att de också gav gåvor. Denna vers visar på hur givande och tillbedjan är något som hör ihop.
Bibelforskare har räknat ut att resan, som gick genom öken och svår terräng, tog minst fem veckor. Det står att de hade med sig skatter. Det grekiska ordet är i plural och betyder bokstavligen kistor. De hade alltså med sig stora mängder guld, rökelse och myrra. Givandet var alltså en planerad handling, de hade förberett vad de skulle ge redan innan de begav sig iväg!

Bibeln namnger inte de vise männen, de kan ha varit tre eller fyra eller fler, de flesta bibelforskare tror att de var mellan tio och tjugo stycken. Det är också troligt att de hade med sig tjänare och djur för att transportera kistorna och packningen. Att deras namn inte är nämnda visar på deras attityd, de var ödmjuka givare. När man ger behöver man inte blåsa i trumpet om sig och det spelar ingen roll om ingen vet vad man gett. Givandet är någonting mellan mig och den Gud som ser i det fördolda.

Att det just var guld, rökelse och myrra av alla de tusentals tänkbara kombinationer av gåvor de skulle kunna haft med sig har en profetiskt betydelse:

 • Guld står för kunglighet, Jesus är kungars kung.
 • Rökelse står för väldoft i offer. Detta talar om Jesu syndfria liv som blev det felfria offret som tar bort världens synd.
 • Myrra används vid balsamering och förutsade Hans död och uppståndelse

Dessa kistor fyllda med rikedomar gjorde att Jesu familj blev försörjd. Här fanns de ekonomiska medlen för flykten till Egypten och även senare för Jesu tjänst.
Låt oss lära oss av visa männen att:

 • Aktivt söka och böja oss inför Jesus,
 • Planera givandet på förhand som en del av vår tillbedjan och
 • Ha en ödmjuk inställning och vara en namnlös givare.


Det är vishet att tillbe Gud!

Här kan du läsa Matteus kapitel två, som just handlar om de vise männen, i en preliminär version av Svenska Kärnbibelns översättning.

Jonas Bergsten, 22 december 2010

Skriv ut / Dela
linje

12 december 2010, kl 19:00

Sveriges 11 september?

Det är en vanlig tisdagsmorgon, jag sitter framför datorn på mitt arbete i Chelmsford i norra Boston när Liselotte ringer och säger att ett flygplan har kraschat med ett hus i New York. Idag, en dag efter terroristattacken i Stockholm, har jag ungefär samma känsla inom mig. Då bodde vi i New Hampshire, inte långt från Boston där ett av planen hade lyft samma morgon.

Denna tisdagskväll i USA, 11 september 2001, var det ordinarie bönemötet i Grace Fellowship Church där vi var med. Det var överfullt och det fanns inte plats för alla i lokalen. Många grät och alla hade en djup förkrosselse inför Gud. Vi bad och sökte Gud hela kvällen.

Det är ett allvarligt läge i Sverige. Gud som är alltigenom god sänder inte ondska, det skulle gå emot hans natur. Gud är den som beskyddar och vill gott. Däremot har vi en fri vilja och kan välja att aktivt gå utanför Guds beskydd. I Matteus 23:37 kan vi se Jesu hjärta för den stad där han blev hånad och dödad i: ”Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.” Gud vill skydda oss, han vill att vårt land ska stå under hans beskydd, frågan är snarare, vill vi det?

Lördagen den 11 december kunde hundratals människor ha dött i Stockholm, men genom Guds nåd blev det inte så. Låt oss be för vårt land, be för regering och ledare. Be att vårt land åter igen få bli ett kristet land, inte bara till namnet, utan också i själ och hjärta.

 

Vad har bibeln att säga oss idag?

Det hebreiska ordet för terrorist finns sextio gånger i gamla testamentet, och det är det hebreiska ordet ”hamas”. Ordet beskriver någon som kommer in på mitt territorium och skoningslöst plundrar, river ner, förgör och skövlar. Första gången ordet används i bibeln är i 1 Mos 6:11. Här beskrivs den fruktansvärda ondska som rådde på jorden när Noa levde. Sara använder detta ord om Hagar när hon hånar och retar Sara för att hon inte fått något barn. I hennes eget hem får hon inte frid, det är någon som ständigt är på henne och tar ifrån Sara hennes frihet (1 Mos 16:5).

Det är inte alltid lätt att veta hur vi ska be, då är det skönt med psaltaren. I Psalm 140 står det i de första versarna: ”Herre, rädda mig från onda människor. Skydda mig från dessa våldsamma män.” Här är ordet som översätts till ”våldsamma” just detta hebreiska ord ”hamas”. Denna bön kan vi be för vårt land:

Herre, rädda vårt land från onda människor, skydda oss från våldsamma terrorister.

Låt oss vända oss till Jesus i ödmjukhet, och söka honom i bön och lyssna in hans röst. Det finns underbara löften om helande för vårt land. 

Om då mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar, då skall jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land.” 2 Krön 7:14

 

Jonas Bergsten, 12 december 2010

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


 1. Parenteser i texten
 2. Hakklamrar i texten
 3. Lättläst layout
 4. Positiva rubriker!
 5. Många verbformer
 6. Vågar översätta allt
 7. Hebreiska tecken
 8. Bilder
 9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här