20 november 2010, kl 15:25

Bokstaven "H" i Abrahams och Saras namn

I första Moseboken kapitel 17 kan man läsa om hur Gud ger Abram och Sara nya namn. Det är nu tjugofyra år sedan Gud hade gett dem löftet om ett barn. De har själva försökt "hjälpa Gud" och tjänstekvinnan Hagar har fött sonen Ismael. När Gud talar igen och förnyar sitt löfte är Ismael tretton år gammal, och Abraham 99 år gammal.

Det är alltså så här situationen ser ut när Gud talar till Abram och Sara och ger dem nya namn. Det är hopplöst, de har försökt själva och nu är allt bara en enda stor röra i deras familj.

Då griper Gud in (1 Mos 17:1) och visar sig för Abram och säger att han ska hålla sig till Gud. Han lovar också att gå in ett förbund och försäkrar igen att Abram ska bli en fader för många folk. Abram blir överväldigad och faller ner på marken. I vers fem så får han ett nytt namn:

Du ska inte längre heta Abram, utan ditt namn ska vara Abraham

i vers femton får även Sara ett nytt namn:

Din fru ska inte längre heta Sarai, utan hennes namn ska vara Sarah

Gud lägger alltså till bokstaven "H", på hebreiska "he", i Abrams namn så det blir Abraham, och Sarai blir Sarah. Vad är det för speciellt med det? Av alla hebreiska bokstäver, varför just ett H?

 

Vad är speciellt med bokstaven "H"?

Vad är det då som är speciellt med den femte hebreiska bokstaven H - "He".

Symbolen kan betyda staket, inhägnad och ande. Anledningen till att det betecknar ande kommer ifrån hur bokstaven uttalas. 

Det är ett ljud där man inte använder tungan för att forma bokstaven. Om man ska putsa ett par glasögon och blåser ut luft, då får man fram uttalet för bokstaven "He".

Så Gud lägger nu till bokstaven h i Abram och Saras namn.

När Gud ändrar Abram till Abraham, och Sara till Sarah så är det en illustration på att han ger sin ande till dem. På samma sätt som Gud blåste in sin livsande i den första människan, blåser nu Gud in sin ande i Abraham och Sarah!

Det som förut var omöjligt är nu möjligt - med Guds hjälp ska de få se löftet Gud gett dem gå i uppfyllelse!

Jonas Bergsten, 20 november 2010

Skriv ut / Dela
linje

15 november 2010, kl 16:27

Hebreiska bokstäver är också symboler

Det som är intressant med det hebreiska språket är att bokstäverna inte bara är bokstäver utan även symboler.

De två första bokstäverna är Alfa och Beta. Det härifrån som vi har fått ordet alfabet.

A - Alef

Den första bokstaven i det hebreiska alfabetet är "Alef" (A). Detta är en symbol på en oxe, och betecknar styrka, ledare, den främsta och första.

Från början ritades alef som en bild av ett oxhuvud. Vid tiden för den babylonska fångenskapen ändrades bokstäverna till ett skrift språk för att göra det lättare att skriva bokstäverna, men det är nu lite svårare att se vad tecknet symboliserar.

 

B - Beth

Den andra bokstaven är "Beth" (B). Detta är en symbol på ett tält, och betydelsen är hus, hem och familj.

 

 

Trekanten i bilden ovan är en bild på ett tält. Vrider man på den symbolen så blir tecknet faktiskt vår bokstav "b", som kommer från detta tecken.

 

Det är lätt att förstå hebreiska ord

Sätter man ihop bokstäverna alfa och beta får man ordet "Ab". Det som är speciellt med denna typ av språk är att utifrån symbolerna kan man läsa språket. Ordet "Ab" är fader på hebreiska.

Alef var ju bilden på en oxe, och beth var en bild på ett hus eller de som är i huset, en familj. Sätter man ihop detta ger det innebörden: "ledaren för huset", eller "den förste i familjen", dvs en fader!

Jonas Bergsten, 15 november 2010

Skriv ut / Dela
linje

04 november 2010, kl 11:53

Ordet "och" i listor

I bibelns språk (hebreiska och grekiska) har man inte samma möjligheter för layout som vi har idag. Vi kan använda fetstil, göra punktlistor osv i en text. Det finns dock hundratals sätt som bibeln använder sig av för att betona och belysa olika saker i texten. Ett av dem är hur ordet "och" används i en lista.

Det korrekta sättet att skriva en lista på i svenskan och även hebreiska och grekiska är att ha komma mellan varje ord, förutom den sista som man lägger till ordet "och" mellan. Vi skriver till exempel:

   Kan du handla fil, mjölk, ost och bröd

Ordet "och" skrivs mellan de två sista orden i listan. I bibeln kan man se att Gud bryter mot denna regel och ibland använder ordet "och" mellan varje ord i listan, medan andra gånger så används inget "och" alls.

Ordet och utelämnas - asyndeton

En lista där ordet och utelämnas kallas asyndeton. När ordet "och" utelämnas så betyder det att själva slutsatsen är viktigare än de enskilda delarna.I vårt exempel med inköpslistan:

   Kan du handla fil, mjölk, ost, bröd - för vi får gäster imorgon

Man går i genom listan snabbt för att komma till slutet och själva slutsatsen.

I Galaterbrevet 5:22 listas andens frukt som faktiskt är i singular i grundtexten, det finns bara en andens frukt! Andens frukt är: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.

I denna lista så används inte ordet "och" mellan varje ord i listan, och inte heller mellan de två sista. Bibeln bryter mot en grammatisk regel för att göra oss uppmärksamma. Listningen innehåller alltså några exempel på andens frukter, för det finns ju fler som t.ex. helighet, givmildhet osv. Istället för att ha fokus på varje del här så går man snabbt igenom listan för att komma till slutsatsen som är det viktiga - om man har anden så har man gåvorna och är man är fri från lagen!

Ordet "och" mellan varje ord i listan - polysyndeton

En lista som har och mellan varje ord kallas polysyndeton. Skillnaden här är att ordet "och" finns mellan varje ord och det gör att varje ord betonas och är lika viktigt. I exemplet med inköpslistan är varje del lika viktig och varje del betonas.

   Kan du handla fil och mjölk och ost och bröd

I Ef 4:31 står det: Gör er av med all bitterhet och häftighet och vrede och allt skrikande och förtal och all annan ondska.

Det är alltså lika viktigt att göra sig av med varje sak som nämns i denna lista.

Hur översätter Svenska Kärnbibeln?

Eftersom Svenska Kärnbibeln är en expanderad översättning är det möjligt att få med dessa nyanser i översättningen. Ofta lägger vi till en hakklammer med en förklaring efter en lista om den använder sig av något av dessa sätt.

I Galaterbrevet skriver vi själva slutsatsen i fetstil för att belysa att detta är det viktiga i denna listning. Här kan du läsa Gal 5:22-26 i Svenska Kärnbibelns översättning.

Jonas Bergsten, 04 november 2010

Skriv ut / Dela
linje

ÖversättarbloggJonas Bergsten, huvudöversättare Svenska Kärnbibeln

Det finns så många skatter i bibeln. Här kan du ta del av vad vi hittar under arbetets gång!

Prenumerera via RSS

Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


  1. Parenteser i texten
  2. Hakklamrar i texten
  3. Lättläst layout
  4. Positiva rubriker!
  5. Många verbformer
  6. Vågar översätta allt
  7. Hebreiska tecken
  8. Bilder
  9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här