Svenska kyrkoåret

Svenska Kärnbibeln har fokuserat på att översätta kyrkoårets texter. Första årgången kom ut lagom inför det nya kyrkoåret 2011, och sedan dess har årgång 2 och 3 också getts ut i bokform, läs mer här.


Om svenska kyrkoåret

Kyrkoåret kan man säga är en bibelstudieplan som går igenom de mest centrala delarna i kristen tro. Varje söndag och helgdag finns det föreslagna texter från gamla testamentet, evangelierna, breven och Psaltaren för ett visst tema. Många kyrkor använder sig av den som utgångspunkt för vad som ska predikas och läsas på gudstjänsterna, men det lämpar sig också bra för sin egen bibelläsning.

Kyrkoåret har tre årgångar, just nu 2014 är det tredje årgången, och i advent 2014 startar man om med den första årgången igen.


Vilka bibelställen ingår?

Nu finns det ett enkelt sätt att se vilken text som gäller. Gå in på kyrkåretstexter.se så visas alla texterna utifrån dagens datum. Här finns Svenska Kärnbibels översättning med.

Följande utdrag från Evangeliboken listar alla bibelställen för alla årgångar.

PDF utdrag från psalmboken med referens till alla bibelställen


Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


  1. Parenteser i texten
  2. Hakklamrar i texten
  3. Lättläst layout
  4. Positiva rubriker!
  5. Många verbformer
  6. Vågar översätta allt
  7. Hebreiska tecken
  8. Bilder
  9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här