Läs Svenska Kärnbibeln

Redan nu kan du läsa alla tre årgångarna av kyrkoårets texter i bokform, och många delar av bibeln i första version på nätet.


På nätet

De delar av bibeln som är översatta publiceras kontinuerligt på Praisegates Bibeldatabas (praisegate.se). Nya Testamentet finns klart i en första version. Alla delar som ingår i kyrkoårets texter finns översatt i Gamla Testamentet, samt några kapitel i första och andra Mosebok.

Gamla testamentet
1 Moseboken 1-3, 6-8
2 Moseboken 1-6
Psalm 8, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 37, 62, 96, 98, 100, 110, 114, 138, 145
Ordspråksboken

Nya testamentet
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Apostlagärningarna
Romarbrevet
1 Korintierbrevet
2 Korintierbrevet
Galaterbrevet
Efesierbrevet
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
1 Tessalonikerbrevet
2 Tessalonikerbrevet
1 Timoteusbrevet
2 Timoteusbrevet
Titusbrevet
Filemonbrevet
Hebreerbrevet
Jakobsbrevet
1 Petrusbrevet
2 Petrusbrevet
1 Johannesbrevet
2 Johannesbrevet
3 Johannesbrevet
Judasbrevet
Uppenbarelseboken

Skriv ut själv

Det finns en print-funktion på Praisegate där man kan skriva ut provöversättningen i A4 format.


Kyrkoårets texter

Kyrkoårets texter är en gruppering av kända bibeltexter för hela året. Kring jul läser man om Jesu födelse, vid påsken om hans död, osv. Detta är ett bra sätt att gå igenom det centrala i kristendomen. Kyrkoåret börjar första advent, och det finns tre årgångar. 


Bokform:

Första årgången (utgiven hösten 2011)

Andra årgången (utgiven hösten 2012)

Tredje årgången (utgiven hösten 2013)


På nätet:

Läs texterna online på kyrkoåretstexter.se.


Detta är unikt med Svenska Kärnbibeln:


  1. Parenteser i texten
  2. Hakklamrar i texten
  3. Lättläst layout
  4. Positiva rubriker!
  5. Många verbformer
  6. Vågar översätta allt
  7. Hebreiska tecken
  8. Bilder
  9. Generös copyright

Läs gärna avsnittet vad är unikt? Detta är ett bra sätt att snabbt se vad som är speciellt med översättningen.Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här