Generös copyright

Det är fritt att använda Svenska Kärnbibeln för icke kommersiellt syfte!

Ange:
"Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning - beta" eller
"Svenska Kärnbibeln - beta" eller
"SKB - beta"
efter bibelcitat

Ett av syftena med översättningen är att göra en modern översättning som har en generös copyright. Vi vill att en bra fri översättning ska finnas tillgänglig fritt i programvaror för bibel-studieprogram, mobiltelefon-appar, databaser, projektor, osv. Kontakta oss för att få filer.


Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här