Elektroniska format

Redan nu kan man ta del av en beta version av Svenska kärnbibeln på praisegates hemsida.

Läsa översättningen redan nu!

www.praisegate.se finns en Beta version av de delar som är översatta.

OBS! - detta är ej en slutgiltig version, korrektur och rättningsarbete pågår kontinuerligt.


Kyrkoåretstexter på nätet

www.kyrkoåretstexter.se finns Svenska Kärnbibeln med så man lätt kan läsa helgens texter.

Finns även på facebook och gillar man sidan så får man en uppdatering varje vecka inför helgen.

Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här