Tidsplan


Att översätta bibeln är ett stort projekt. Bibeln innehåller över trettio tusen verser!
Arbetet började 2005 och pågår för fullt. Redan nu kan man ta del av de delar som är översatta i elektroniskt format. Alla texter som ingår i kyrkoåret finns också utgivna i bokform på Sjöbergs förlag.Tryckta utgåvor

Första tryckta utgåvan kom hösten 2011 med årgång 1, hösten 2012 kom årgång 2 och hösten 2013 årgång 3. Dessa utgåvor innehåller alla kyrkoårets texter. Läs mer här.
På nätet

Kontinuerligt publiceras det som översätts i elektroniskt format på www.praisegate.com.

Läs mer här


Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här