Behövs ännu en översättning?


Det är en välsignelse för ett land/språk att ha flera översättningar. Guds ord är så rikt och har så många dimensioner så ju fler översättningar man har desto klarare framträder grundtexten.
Svenska Kärnbibeln är den första expanderade översättningen på svenska, på engelska finns det flera, där den kanske mest kända är The Amplified Bible.

Olika sätt att översätta bibeln

Det finns olika metoder för att översätta bibeln. Det vanligaste är en ordagrann översättning, där man tar ett av grundtextens ord och hittar ett motsvarande svenskt ord, och man ändar ordföljden så det passar svenskt språkbruk.Ord-för-ord, ordagrann

Ord-för-ord är nära grundtexten och är lätta att läsa högt och memorera. Det är det vanligaste sättet att översätta bibeln på. Ett problem är dock att grundtextens ord ofta betyder mer än en sak, eller har en verbform som inte finns på svenska. Översättarna tvingas då välja ett ord som bäst beskriver grundtextens ord. Folkbibeln, Reformationsbibeln, Bibel 2000 och 1917 använder sig av denna metodik.Tanke-för-tanke, parafras, dynamisk, fri

Tanke för tanke översättningar förmedlar tanken bakom texten, ofta i modernare språk och liknelser. Dessa översättningar gör det lättare att förstå dess sammanhang. Ibland kan det dock vara svårt för läsaren att veta vad som är en tolkning av bibelöversättarna och vad som exakt står i bibeln. Den Levande Bibeln och Bo Giertz översättning använder sig av denna metodik.


Linjär

En linjär översättning är en ord för ord översättning där man också behåller grundtextens ordföljd. Detta gör att översättningen blir svårare att läsa, men man kan se exakt ordföljd och studera bibeln på ett nära sätt. Helge Åkessons översättning är delvis en sådan översättning. Bibelstudielexion med Toralf Gilbrant har en interlinjär version av Nya Testamentet.


Expanderad, flera-ord-för-ett-ord

Ett hebreiskt/grekiskt ord har ofta en djupare och bredare innebörd. I stället för att välja ett ord skriver Svenska Kärnbibeln fler ord inom parentes bakom huvudordet för att förmedla hela betydelsen.

Detta översättningssätt kan också visa nyanserna i orden. Hebreiskan och grekiskan har ofta synonymer som kan ha olika betydelser, medan svenskan bara har ett ord. Eftersom översättarna inte är begränsade till bara ett ord kan en mer nyanserad översättning ges.
 
Detta är den första expanderade översättning på ett skandinaviskt språk. På engelska finns till exempel The Amplified Bible och Wurtz Expanded NT som använder sig av ett liknande koncept.

Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här