Hur går arbetet till?


Att översätta bibeln är ett stort projekt. Nya testamentet innehåller 8000 verser och gamla testamentet 23.000 verser. Nu för tiden finns det många hjälpmedel för en översättare. Grundtexterna finns i digitaliserad form och man kan se hur orden används både i bibeln och annan samtida litteratur. Det finns tusentals kommentarer och lexikon som förenklar översättningsarbetet.

Översättningen utgår från grundtexten

Svenska kärnbibeln utgår ifrån grundtexten. Eftersom de äldsta skrifterna är ca 3000 år gamla finns det ingen entydig grundtext. Däremot finns några olika sammanställningar av texterna som översättarna jobbar med. De vanligaste är Westcott-Hort och Textus Receptus. Detta är sammanställningar från de flera tusen manuskript som finns tillgängliga. Svenska Kärnbibeln följer inte slaviskt en av dessa. I de fall dessa skiljer sig åt görs en utvärdering, och ofta anges den alternativa översättningen inom klammer. Det kan nämnas att jämfört med annan samtida litteratur så är det väldigt få variationer i de olika manuskripten för Bibeln.


Kyrkoårets texter översätts först

Kyrkoårets texter utgör ca 45% av nya testamentet och 7% av gamla testamentet. Dessa texter är väl använda i Sverige och innehåller de mest kända bibelpassagerna. Genom att fokusera och översätta dessa verser först, är det möjligt att ganska snabbt få ut ett material som är användbart för många. Läs mer om tidsplanen här.


Så här går det till rent praktiskt

Så här går översättningsarbetet till. Eftersom Praisegate är baserat i USA så utgår vi mestadels av engelskspråkigt material. En stor fördel med detta är att det finns många pålitliga lexikon och kommentarer att utgå ifrån.

  1. Utifrån grundtexten görs en grov-översättning.
  2. Varje ord i grundtexten studeras hur det används på andra ställen i bibeln och i samtida litteratur. Har ett ord flera betydelser så skrivs dessa i parentes bakom huvudbetydelsen.
  3. Versen studeras sedan i kommentars samlingar. 
  4. Jämförelse görs sedan med flera engelska översättningar. Bland de som används kan nämnas: NKJV, NET, ESV, NAS, NIV, The Message, WUESTNT, The Complete Jewish Bible, Amplified Bible mfl.
  5. Sedan görs en jämförelse mot svenska översättningar
  6. Texten får sedan vila och läsas i sitt sammanhang upprepade gånger.
  7. En referensgrupp läser igenom översättningen och man diskuterar och ändrar.

En viktig del är också bön, vi tror att den Helige Ande som var med och inspirerade bibeltexterna också är verksam idag och kan belysa Guds ord och ge klarhet.

Hur mycket är klart?


NT GT

Arbetet har pågått sedan 2005 och 100% av NT och 13% av GT klart.

Hösten 2011 kom första tryckta utgåvan, och man kan hela tiden ta del av allt material via webben. Läs gärna mer om tidsplanen här