Bilder

En bild säger mer än tusen ord, och det stämmer. Det blir både lättare att läsa och hjälper även i förståelsen när man får se bilder på de platser där Bibelns berättelser utspelar sig.

Under tre månaders tid våren 2013 togs 5000 bilder från många av Bibelns platser. Dessa bilder tillsammans med många andra finns i en databas på www.praisegate.com och länkas till bibelpassager.

Tillsammans med kartor från www.bibelatlas.se så hjälper dessa att illustrera Svenska Kärnbibelns översättning.

Bilder finns också i högupplöst format så man kan ladda ner dem fritt. Vi vill underlätta för den som predikar eller t.ex. håller i ett bibelstudie i en hemgrupp att smidigt kunna ladda ner bilder till en PowerPoint presentation.Exempel 1) matt 16:13-20

Människoson och Guds son

Här vid klippan och vattenkällan i närheten av Cesarea Filippi undervisade Jesus lärjungarna om församlingen.

Ladda ner (1024x768) | Fler foton

13Jesus kom till området kring Caesarea Filippi. [Ett hedniskt område norr om Galiléen. Här finns en vattenkälla, med utsikt över en brant klippvägg med grottor där bl.a. avguden Pan tillbads. Dessa grottor kallades i folkmun helvetets portar. Det är till denna plats som Jesus tar lärjungarna för att på ett praktiskt sätt undervisa om församlingens position och auktoritet.]

Jesus frågade sina lärjungar: "Vem säger folket att Människosonen är?"
     14De svarade: "Några säger Johannes döparen, andra Elias, och andra Jeremia eller någon av profeterna."
     15Han sade till dem: "Men vem säger ni att jag är?"
     16Simon Petrus svarade och sade: "Du är Kristus (Messias, den Smorde), den levande Gudens son."
     17Då svarade Jesus honom: "Salig (glad, lycklig, avundsvärd) är du, Simon, Jonas son. Kött och blod (ingen människa, eller du själv) har uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.

Vid Banias naturreservat, som platsen heter idag, finns en skylt med en målning på hur Pan-templet kunde ha sett ut.

Ladda ner (1024x768) | Fler foton

18Jag säger dig, du är Petrus [grekiska, Petros - en liten sten], och på denna klippa [grekiska, Petra - en stor massiv klippa, precis som den strax utanför Caesarea Filippi] ska jag bygga min församling, och dödsrikets (Hades) portar ska inte stå emot den.

[Det är troligt att Jesus pekar på den klippa som de står intill, och på ett praktiskt sätt illustrerar att församlingen är som en stad på ett berg, Matt 5:14, högt över all ondska.]

19Jag ska ge dig nycklarna till (auktoritet att stänga och öppna) det himmelska kungariket, allt du binder (förbjuder att ske) på jorden, ska redan vara bundet (förbjudet att ske) i himlen. Allt du löser (tillåter att ske) på jorden, ska redan vara löst (tillåtet att ske) i himlen."
     20Sedan gav han en strikt order till lärjungarna att inte berätta för någon att han var Jesus Kristus.

[I Bibelns bildspråk betecknar ”nycklar” mandat och fullmakt. ”Lösa” och ”binda” var termer som användes av de skriftlärda när man beslutade om vad som var rätt och fel i olika situationer. I Matt 5:19 använder Jesus samma grekiska ord för ”lösa” när han talar om att ”upphäva” ett bud.
Jesus upprepar snart frasen ”binda och lösa” igen när han undervisar alla tolv lärjungarna, se Matt 18:18. Här handlar det om att församlingsledningen har mandat att avgöra konflikter i församlingen, se Matt 18:17. Direkt efter detta, i Matt 18:19-20, talar Jesus om bön. Det ger en antydan om att bön är det första steget, ett beslut måste först vara bunden eller löst i himlen i bön, innan det verkställs på jorden.]

När Jesus säger "på denna klippa" i Matteus 16:18 står Jesus just vid en klippvägg, detta hjälper oss att förstå den praktiska och tydliga undervisning Jesus ger om församlingen!Gå till nästa område