Generös copyright

Idag finns enorma möjligheter att sprida Guds ord. Internet har revolutionerat spridningen av information. Detta är nog det största som hänt inom media sedan bokpressen uppfanns. Svenska Kärnbibeln har en generös copyright och får användas fritt för icke kommersiellt bruk.

Väldigt ofta är det bara 1917 års översättning som är public domain som finns tillgänglig gratis. Vi vill göra det lätt att kunna ladda ner en modern översättning till:

  • bibelverktyg,
  • läsplattor,
  • telefoner appar,
  • osv

Därför har vi en generös copyright policy!

Några exempel på websidor som använder Kärnbibeln är:

www.bibelordet.se

www.bibelatlas.se

 Gå till nästa område