Många verbformer

Både grekiskan och hebreiskan har verbformer som inte direkt kan översättas till modernare språk utan att använda flera ord.Exempel 1) Matt 7:7 – presens aktiv

Bed (och fortsätt att be, gång på gång), och ni ska få, sök (och fortsätt att söka, gång på gång) och ni ska finna, bulta (och fortsätt bulta, gång på gång) och dörren ska öppnas.

Presens aktiv beskriver en pågående handling. Något som görs kontinuerligt, gång på gång.
Exempel 2) Matt 6:24-25 – presens imperativ

24Ingen kan tjäna två herrar, antingen kommer han att hata den ena och älska den andre, eller hålla sig till (vara nära) den ene och förakta (inte prioritera) den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon (förrädiska rikedomar, pengar, förmögenhet) [eller något annat som man sätter sitt hopp till].

25Därför säger jag er: Sluta oroa er för era liv (var inte bekymrade, splittrade och kastas hit och dit) [sluta att försöka tjäna både Gud och mammon, se vers 24]. Oroa er inte för vad ni ska äta eller dricka. Oroa er inte för hur ni ska klä er kropp. Är inte livet mer än mat, och kroppen mer än kläderna?

Presens imperativ är en uppmaning att sluta en handling som redan är påbörjad. Se gulmarkering i texten.
Exempel 3) Matt 6:14-15 - konjunktiv form

För om ni väljer att förlåta (släppa) andra människors synd [felsteg mot er] ska er himmelske Fader också förlåta er, 15men om ni väljer att inte förlåta andra människor, ska [kan inte] er Fader inte förlåta era synder."

En konjuktiv verbform (markerat gult) innebär att man har ett val.Gå till nästa område