Vågar översätta allt

Många äldre översättningar är gjorda av munkar och ”heligt” folk. Ibland så har man inte vågat översätta vad Bibeln faktiskt skriver.Exempel 1) Jes 64:6

Vi är alla orena (nedsmutsade) människor, våra så kallade rättfärdiga handlingar är som en nedsmutsad klädnad (använd dambinda), och vi vissnar alla som löv, våra synder för oss bort som vinden.

Det hebreiska ordet (ʿid∙dā, strong 5708) som används här och ofta översätts till "nedsölad" kommer från det hebreiska ordet för menstruation.

När Bibeln ska hitta någonting att jämföra med vår egen rättfärdighet med så är det en använd dambinda. Så illa är det inför Guds ögon med våra egna goda gärningar.

En av de få översättningar översätter vad grundtexten säger är den engelska översättningen NET Bible som översätter denna vers så här:

”We are all like one who is unclean, all our so-called righteous acts are like a menstrual rag in your sight. We all wither like a leaf; our sins carry us away like the wind.”Gå till nästa område