Hebreiska tecken

Bokstäverna i det hebreiska alfabetet är mer än bara bokstäver. De är symboler och har också ett talvärde.

I de alfabetiska passager som utgår från de tjugotvå hebreiska konsonanterna ökar förståelsen när man vet vilken bokstav och bild som används. Ofta förstärker det versen och gör betydelsen ännu mer tydlig. Svenska Kärnbibeln tar med symbolen och skriver inom hakklammer vad den symboliserar.Exempel 1) Psalm 119:129-136


פ - Pe
129[Pe: Bild av en öppen mun med en tunga i. Detta är anledningen till ordvalet i vers 131! Pe står ofta för tal och relationer.]

Underbara (övernaturliga, fantastiska) är din vittnesbörd (varningar, påminnelser), därför håller jag dem (min själ vaktar dem).
     130När porten till ditt ord öppnas upp (som när en stängd dörr slås upp), ger den [öppnade porten] ljus (uppenbarelse) och förståelse (urskillningsförmåga) för enkla (öppna, villiga) människor.
     131Jag öppnar min mun på vid gavel och flämtar, för jag längtar efter dina bud (mitzvah, kontrakt, lag) [10 Guds bud].
     132Vänd dig till mig och var nådefull (ge mig oförtjänt favör), så som du brukar göra mot dem som älskar dig (som sätter ditt namn främst).
     133Led mina steg (gör dem fasta) med ditt ord (dina löften). Låt ingen synd dominera (styra, regera över) mig.
     134Befria mig från människors förtryck (som missbrukar sin auktoritet för att krossa de under sig), så jag kan hålla dina befallningar (generella lagar, grundlagar).
     135Låt ditt ansikte lysa över din tjänare (le mot mig och visa dig för mig, kom med din närvaro), lär mig dina stadgar (nedskrivna bud).
     136Strömmar av tårar rinner från mina ögon, därför att människor inte håller din lag.

Psalm 119 är en alfabetiskt psalm. Det innebär att den följer ett mönster och använder de tjugotvå hebreiska konsonanterna. Mellan vers 129 och 136 är det bokstaven "Pe" som används. Tecknet ser ut som en öppen mun med en tunga i, och det är också det som det symboliserar.

Till en början kan det verka konstigt varför David i 131 väljer att skriva "Jag öppnar min mun på vid gavel och flämtar." Kunde han inte bara skrivit: "Jag längtar efter mer av ditt ord", varför ordvalet med tunga och att flämta? Men när man nu vet att det här är bokstaven "Pe" som som står som rubrik förstår man ordvalet, och det förstärker bara versens betydelse!Gå till nästa område