Positiva rubriker!

Grundtexten har vare sig kapitel eller rubriker, men det är bra att ha det i en bibel för att lättare hitta olika passager. Översättarna har en stor inverkan på hur man styckar upp bibeln och vilka rubriker man ger.

Ett exempel är liknelserna om det förlorade fåret, myntet och sonen i Lukasevangeliet. Varför kallar vi dessa historer för förlorade fåret, osv. Det är ett arv från tidigare översättningar där den tillagda rubriken fokuserade på den korta period som fåret, myntet och sonen var förlorad. Men från början var ju sonen hos fadern, och det var faderns utsträckta händer och kärlek som gjorde att sonen kom tillbaka.

Svenska kärnbibeln försöker så långt som möjligt ta citat från bibeltexten själv som rubrik, eller välja en positiv hållning. Gud är en god Gud som hela tiden vill uppmuntra och hjälpa, och det anser vi att även rubrikerna ska reflektera!

 Exempel 1) Luk 15:1-7

Liknelsen om det återfunna fåret
1Alla skatteindrivare och syndare höll sig hela tiden nära Jesus för att lyssna på honom. 2Men fariséerna och lagexperterna muttrade irriterat (diskuterade i hemlighet med varandra) och sade: "Denna man tar emot (välkomnar) syndare och äter med dem."3Då berättade Jesus denna liknelse:
     4"Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de nittionio i vildmarken [det vanliga betesmarken för fårjordar] och går och letar efter det förlorade tills han finner det? 5När han har funnit det, lägger han det på sina axlar med glädje. 6När han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger dem: "Gläd er med mig, för jag har hittat mitt får som var förlorat."
     7Jag säger er, det blir mer glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig (förändrar sitt tankesätt), än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvändelse.

Då Jesus lämnar de nittionio fåren för att söka efter ett får som är borttappat så är hela poängen att Jesus hittar fåret. Svenska kärnbibeln väljer därför en possitiv rubrik som speglar glädjen slutresultatet, att fåret hittades och är tillbaka!Gå till nästa område