Lättläst layout

När Bibeln räknar upp ett antal olika saker så listas dessa i punktform eller i en numrerad lista. Detta format gör det lättare att se strukturen och förklaringar av nyckelord blir mer överskådlig.Exempel 1) Gal 5:22-26

Andens frukt
22Men Andens frukt är ["frukt" är i singular, den helige Ande producerar bara en sorts frukt som innehåller följande komponenter]:

  1. kärlek (att älska osjälvisk utgivande)
  2. glädje (att vara lycklig och känna tillfredställelse)
  3. frid (att vara i harmoni, vara fri från oro)
  4. tålamod (att ha ett balanserat temperament, att visa överseende med andra när de gör fel, att stå fast även under prövning och yttre press)
  5. vänlighet (att vara snabb att hjälpa, att vara ärlig och öppen)
  6. godhet (att vara generös)
  7. trofasthet (att vara lojal och pålitlig)
  8. 23ödmjukhet (att visa mildhet och ödmjukhet)
  9. självkontroll (att behärska sina känslor och impulser).

[Denna lista har inte ordet "och" mellan några punkter, ett sk. är ett asyndeton. Detta skrivsätt gör att själva slutsatsen betonas:]
Lagen är inte emot något av detta. 24De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött (den fallna mänskliga naturen) med dess känslor (impulser) och begär (lustar, stark längtan till något förbjudet). 25Om vi lever genom Anden, låt oss också välja att vandra (leva vårt liv) efter Anden. 26Låt oss sluta att söka tom ära (då man själv vill ta äran och bli upphöjd), inte utmana (irritera, tävla mot) varandra, och inte vara avundsjuka på varandra.

Andens frukt är en lista på nio olika yttringar. Dessa listas i en numrerad lista där nyckelordet är i fetstil och dess förklaring finns i en parantes bakom huvudbetydelsen.
Exempel 2) Heb 4:12

Guds ord är levande och fullt av kraft, det är skarpare än ett tveeggat svärd [ordagrant "ett svärd med två munnar som en flod". Guds ord från hans mun är ena sidan, och när vi med vår mun talar Guds ord är det den andra sidan av svärdet]. Det tränger igenom (skär djupt och rakt igenom) så att det skiljer:
    själ och ande,
    leder och märg,
    det är en god (skicklig, passande, lämplig) domare över tankar och hjärtats uppsåt.

[Själen liknas vid de synliga lederna i kroppen, medan anden är som märgen inuti benstommen som producerar blodkroppar och är källan till livet, se 3 Mos 17:11. Anden är människans innersta som ger liv.]

När man listar orden är det ibland lättare att bibehålla grundtextens ordföljd. Många översättningar vänder på tankar och hjärtat i slutet på meningen, men genom att behålla grundtextens ordföljd (vilket de flesta engelska biblar gör) så framträder ännu en dimension i denna bild.

Själen och vår tankar är som en led, d.v.s. rörlig och inte fast, medan anden och hjärtat är som märgen, det innersta i våra ben som skapar liv!

Punktformen och fetstil av nyckelord förtydligar denna typ av listningar i bibeln.Gå till nästa område