Hakklamrar i texten

Texten inom hakklammrar är tillägg av översättarna. Denna text finns inte med i grundtexten men underlättar förståelsen. Man kan säga att detta är kommentarer som är insatta i texten så man kan läsa både bibeltexten och förklaringen på samma gång.

Målet är att man ska kunna läsa Bibeln och kunna förstå varje passage i Bibeln separat, även om man inte har läst hela bibeln eller har alla delar färskt i minnet.

När Bibeln citerar sig själv anges kapitel och vers i hakklamrar. Seder och bruk från Bibelns tid anges också där.

Många biblar har fotnoter med förklarande texter. Kärnbibeln har också fotnoter med djupare förklaringar på vissa ord och begrepp. Ett problem med fotnoter är dock att man ofta läser antingen text eller fotnoterna. Man tappar bort sig när man hoppar mellan dem. Ofta refererar också fotnoterna till kommentarer på andra sidor.

Detta är anledningen till att Svenska Kärnbibeln lägger in kortare kommentarer i textmassan. Eftersom de är tydligt markerade med klammer råder det ingen tvekan om vad som är kommentar och bibeltext.Exempel 1) Apg 1:1-2

1Kära Teofilus, i den första avhandlingen (volymen) jag skrev [Lukasevangeliet], har jag redogjort om allt som Jesus började göra och lära, 2fram tills den dag han blev upptagen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar.

Lukas skrev både Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Genom att sätta in detta som en förklaring i en hakklammer underlättar det för läsaren.Gå till nästa område