Parenteser i texten

Både hebreiskan och grekiskan är ett bredare språk än våra moderna språk. Det finns ofta flera synonymer med skillnader i nyanser men där svenskan bara har ett ord. Ofta betyder också ett ord mer än en sak. Med en expanderad översättning tillåts fler ord skrivas inom parantes efter huvudordet för att måla upp betydelsen.Exempel 1) Gal 6:2-5 - Två olika ord för börda

2Bär alltid (gång på gång) varandras stora bördor (stora tyngder som är omöjliga att lyfta själv, ordagrant "tunna"), på detta sätt uppfyller ni Kristi lag. 3För om någon själv tycker sig vara så viktig, fast han ingenting är [tycker sig vara förmer än andra och inte vill bära sin broders börda], bedrar han sig själv. 4Låt var och en pröva (undersöka, testa) sina egna gärningar (handlingar), sedan kan han glädja sig (vara stolt) över sig själv utan att jämföra sig med någon annan. 5För var och en måste bära (lyfta) sin egen börda (portion, packning, en militärisk term för den utrustning en soldat normalt själv bar).

I Galaterbrevet 6:2 och 6:5 används två helt olika grekiska ord för börda.

Det första ordet är "baros" som ordagrant betyder "tunna", det engelska ordet för tunna, "barrol", kommer från detta ord. Den grekiska betydelsen är en stor börda som man inte kan bära själv.

Det andra ordet är "phortion" som ordagrant betyder portion eller sin del. Detta ord användes för den packning en romersk soldat själv bar.

Eftersom svenskan inte har dessa nyanser så översätts båda orden med vårt svenska ord "börda". Då säger vers 2 säger att vi ska "bära varandras bördor" medan vers 5 säger motsatsen "Var och en skall bära sin egen börda", och vid en första anblick verkar bibeln säga emot sig själv.

Däremot har grundtexten en fin harmoni som stämmer överens med resten av Bibelns undervisning. Kommer det stora svårigheter så hjälper vi varandra, men under normala omständigheter betalar vi vår egen hyra, mat osv. Paulus skriver vid ett annat tillfälle att den som inte arbetar ska inte heller äta.

En expanderad översättning kan ta fram sådana här nyanser.Gå till nästa område